Anunt privind initierea procedurii de retragere a actionarilor minoritari ai CONTACTOARE S.A. în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificările și completările ulterioare


Emitent: CONTACTOARE S.A. Buzau

Simbol: CONQ

Documentele aferente:
Anunt
Decizia ASF
Raport de evaluare

Informatii privind contul deschis de IASITEX S.A. in favoarea actionarilor societatii care nu si-au incasat contravaloarea actiunilor in cadrul procedurii de retragere a actionarilor aprobata prin Decizia ASF nr. 75/29.01.2024.