Anunt privind initierea procedurii de retragere a actionarilor minoritari ai CONTACTOARE S.A. în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificările și completările ulterioare


Emitent: CONTACTOARE S.A. Buzau

Simbol: CONQ

Documentele aferente:
Anunt
Decizia ASF
Raport de evaluare

Informatii privind contul deschis de IASITEX S.A. in favoarea actionarilor societatii care nu si-au incasat contravaloarea actiunilor in cadrul procedurii de retragere a actionarilor aprobata prin Decizia ASF nr. 75/29.01.2024.


Oferta Publica de Cumparare TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.


Emitent: TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

Simbol: TRANSI

Pret: 0,32 lei/actiune

Numar actiuni ce fac obiectul ofertei: 2.237.161 actiuni (0,1035%) 

Data inceput oferta: 03 octombrie 2023

Data incheiere oferta: 16 octombrie 2023

Documentele aferente ofertei publice:

Decizia ASF
Document de oferta
Anunt de oferta
Formular de subscriere
Angajament intermediari