Legislatie Sectoriala si Link-uri Utile

 

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

DIRECTIVA (UE) 2015/849 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

REGULAMENTUL nr. 13/2019 privind instituirea masurilor de prevenire si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara

DIRECTIVA (UE) 2018/843 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, precum si de modificare a Directivelor 2009/138/CE si 2013/36/UE.

 

– Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.): http://www.onpcsb.ro/

– Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului: Sanctiuni Internationale

– Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului: http://www.onpcsb.ro/combaterea-finantarii-terorismului-onpcsb/combaterea-finantarii-terorismului

– Grupul de Actiune Financiara Internationala(GAFI/F.A.T.F.):http://www.fatf-gafi.org/

– Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala

– Comitetul MONEYVAL: https://www.coe.int/en/web/moneyval/home

– Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL: https://www.coe.int/en/web/moneyval/home

Prin noi investiti in viitor!