PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SA CITITI SI SA ACCEPTATI ACESTI TERMENI SI CONDITII IN TOTALITATE. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CA SUNTETI DE ACORD CU ACESTI TERMENI SI CONDITII.

ESTINVEST S.A. (in continuare „ESTINVEST”), cu sediul in Focsani, str. Republicii, nr. 9, jud. Vrancea, CUI 8017326, nr. inmatriculare J/39/663/1995, este inregistrata la ANSPDCP in calitate de operator de date cu caracter personal avand numarul de inregistrare 4284.

ESTINVEST va sta la dispozitie pentru orice nelamurire privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 17:30.
Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal poate fi contactat:
– Prin email, la adresa: gdpr@estinvest.ro 
– Prin telefon, la numarul: 0237 238 900 sau fax, la numarul: 0237 237 471
– Prin posta, la adresa: Focsani, str. Republicii, nr. 9, jud. Vrancea, cod postal 620018

Tranzactionarea pe piata de capital oferita de ESTINVEST in calitate de societate de servicii de investitii financiare implica prelucrarea datelor dvs cu caracter personal necesare pentru: actualizarea contului de client, lansarea ordinelor si executarea tranzactiilor, trimiterea extraselor de cont, vizualizarea portofoliului dvs, procesarea operatiunilor financiare, transmiterea informarilor/ notificarilor de orice fel legate de serviciile asigurate, raspunsul la solicitarile dvs.

Prelucrarea datelor dvs cu caracter personal este bazata pe Contractul dintre parti si/sau indeplinirea obligatiilor legale, in scopul bunei gestionari a serviciilor furnizate.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Baza legala

ESTINVEST prelucreaza datele cu caracter personal cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

Scopul prelucrarii datelor

ESTINVEST administreaza datele cu caracter personal ale persoanelor eligibile in scopul identificarii acestora, in vederea efectuarii oricare operatiuni cu scopul prestarii serviciilor de investitii financiare si pentru indeplinirea obligatiilor legale si contractuale ale ESTINVEST fata de dvs.

Pe scurt, ESTINVEST va prelucra datele dvs cu caracter personal:
– Pentru prestarea serviciilor noastre;
– Pentru imbunatatirea serviciilor oferite;
– Pentru individualizarea serviciilor pe care le oferim.

Tipul de date prelucrate

Datele cu caracter personal prelucrate de ESTINVEST sunt, fara ca enumerarea sa fie limitativa: 
– Nume si prenume; 
– Cod numeric personal; 
– Serie si nr. document identitate; 
– Numar telefon; 
– Adresa e-mail; 
– Adresa de domiciliu/corespondenta; 
– Semnatura; 
– Nume user.

Transferul datelor cu caracter personal

ESTINVEST nu va comunica datele personale ale clientului unei terte parti, alta decat cele mentionate mai jos, fara acordul clientului. 

ESTINVEST poate comunica datele personale ale clientului unor terte parti, precum: agentii de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizatii de reglementare, instante sau alte autoritati publice daca exista aceasta obligatie legala, instituriile pietei de capital, prestatori servicii posta/curierat.

Drepturile clientului

ESTINVEST a luat masurile de precautie necesare pentru a asigura clientul ca drepturile sale de protectie a datelor sunt respectate corespunzator. 

Aceste drepturi sunt: 
– dreptul de a obtine din partea ESTINVEST o confirmare ca prelucreaza datele cu caracter personal și de a avea acces la acestea (dreptul de acces); 
– dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete (dreptul la rectificare);
– dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
– dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (dreptul la restrictionarea prelucrarii);
– dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal în scop publicitar; 
– dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere -ANSPDCP;
– dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de ESTINVEST sau de a solicita acestuia sa le transmita unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).

In vederea exercitarii acestor drepturi, clientii se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la sediul central al Estinvest, la unul din sediile secundare sau la email: gdpr@estinvest.ro

Mentiuni

Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele dvs luam in calcul durata pana la expirarea obligatiilor contractuale si a termenelor legale de pastrare a acestora dupa incetarea contractului.

Refuzul dvs de a accepta prelucrarea acestor date in scopurile mentionate are ca efect imposibilitatea continuarii prestarii serviciilor catre dvs, fiind necesara incheierea relatiei contractuale prin transmiterea catre noi a Cererii de reziliere.

Tranzactionarea pe piata de capital oferita de ESTINVEST in calitate de societate de servicii de investitii financiare implica prelucrarea datelor dvs cu caracter personal necesare pentru: actualizarea contului de client, lansarea ordinelor si executarea tranzactiilor, trimiterea extraselor de cont, vizualizarea portofoliului dvs, procesarea operatiunilor financiare, transmiterea informarilor/ notificarilor de orice fel legate de serviciile asigurate, raspunsul la solicitarile dvs.

Prelucrarea datelor dvs cu caracter personal este bazata pe Contractul dintre parti si/sau indeplinirea obligatiilor legale, in scopul bunei gestionari a serviciilor furnizate.

ESTINVEST a luat toate masurile tehnice si organizationale pentru protejarea si securizarea datelor dvs pe care le pastram in siguranta, in vederea cresterii nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. 

Investitiile bursiere necesita accesul investitorilor la informatiile de ultima ora referitoare atat la emitentii tranzactionati (cotatii, comunicate, stiri, oferte etc), la instrumentele financiare disponibile cat si la principalele evenimente cu impact asupra domeniului financiar-bancar, climatului economic si politic. ESTINVEST va faciliteaza accesul la informatii cat mai complete si permanent actualizate pentru ca serviciile noastre de intermediere financiara sa fie la cele mai inalte standarde si sa raspunda asteptarilor si nevoilor dvs.

Drepturi de proprietate intelectuala

Materialele prezentate pe site-ul ESTINVEST sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi la marca sau alte drepturi de proprietate intelectuala. Reproducerea, difuzarea, stocarea, emisia, transmiterea, retransmiterea, transferarea, comunicarea publica, transformarea, inchirierea sau utilizarea in orice alt mod a acestora, fara acordul prealabil si in scris al ESTINVEST si/sau al titularilor lor, constituie o violare a drepturilor in cauza si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.

Clauze de neraspundere

ESTINVEST S.A. nu garanteaza in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informatiilor prezentate pe site-ul ESTINVEST. Datele si informatiile referitoare la valori mobiliare sau la alte instrumente financiare, accesibile publicului pe acest site, nu constituie recomandari, indicii sau garantii ale calitatii sau performantelor acestor instrumente. ESTINVEST S.A. nu va putea fi tinuta raspunzatoare fata de nici o persoana/entitate pentru nici un fel de pierderi sau daune ce ar putea rezulta, direct sau indirect, din sau in legatura cu utilizarea site-ului ESTINVEST sau ca urmare a oricarei erori sau omisiuni.

Analizele, comentariile si opiniile exprimate de terte persoane prin intermediul site-ului ESTINVEST reprezinta punctul de vedere al autorilor acestora si nu angajeaza in nici un fel raspunderea ESTINVEST.  

ESTINVEST S.A. isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului in  orice moment si fara nici o informare prealabila.

Desi obiectivul nostru este de a va transmite informatii actualizate si exacte, societatea nu  poate garanta ca prezentele pagini nu contin erori, cu toate ca vom depune toate diligentele pentru remedierea acestora. ESTINVEST nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere pe acest site. 

ESTINVEST S.A nu isi asuma raspunderea pentru nici o pierdere de date sau informatii rezultate din intarzieri, ordine neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul ESTINVEST sau prin erori de orice natura din partea utilizatorului. ESTINVEST nu garanteaza ca:
a) serviciul va fi neintrerupt sau fara erori
b) serviciul, sau serverul care il pune la dispozitia utilizatorilor este lipsit de virusi sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor si nu pot fi responsabila de vreo actiune pe care o intreprindeti pe baza respectivelor informatii sau a serviciului.

In nici o circumstanta ESTINVEST nu poate fi responsabila pentru pierderi de natura directa sau indirecta rezultate din sau legate in orice fel de folosirea sau gradul de performanta al serviciului, a acestui site web sau site-uri web in legatura cu acesta.