Entități care nu sunt autorizate de ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația în vigoare:

Nr. crt.    Denumire entitate
1  SPHERA GLOBAL REVOLUTION SRL
2  WESTLAKE & PARTNERS SRL
3  FAST SUPPORT SRL
4  TORO TELEMARKETING SRL
5  ORION SOLUTIONS SRL
10  ASOCIAȚIA PENTRU CERCETARE ȘI EDUCAȚIE FINANCIARĂ (ACEFIN)
11  SC AVA PARTNERS SRL
12  CRYPTO TRADE INVEST SRL
13  FXR SERVICII FOREX SRL
14  RED MOUNTAIN MANAGEMENT SRL
15  ORION SERVICE EOOD
16  UFX GROUP LTD
17  UFX MARKETS GLOBAL LTD
18  OSIDA SERVICES LTD
19  UBRAS LTD
20  PARAGONEX LTD