Autoritatea de Supraveghere Financiara avertizează investitorii cu privire la faptul ca societatea ORO Fintech Limited care, conform informatiilor existente pe adresa web https://global.fxoro.com/ro/ rezulta ca este o companie financiara constituita si inregistrata in conformitate cu legile Republicii Seychelles cu numar de inregistrare 8425077-1, nu este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru prestarea pe teritoriul Romaniei de servicii si activitati de investitii reglementate de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.