Autoritatea de Supraveghere Financiara avertizeaza investitorii cu privire la faptul ca societatea INVESTMENTS FINANCIARE TRADING SRL (fosta BITCOIN BANII VIITORULUI SRL) nu este autorizata pentru prestarea pe teritoriul Romaniei de servicii si activitati de investitii reglementate de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.