Inregistrare client nou

Declar prin prezenta ca sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Estinvest S.A. in scopul identificarii mele si in vederea efectuarii oricarei operatiuni cu scopul ofertarii si prestarii de servicii de investitii financiare.

Drepturile prevazute in Regulamentul UE 696/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date sunt urmatoarele:
  • dreptul de a obtine din partea Estinvest S.A. o confirmare ca prelucreaza datele cu caracter personal si de a avea acces la acestea (dreptul de acces);
  • dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete (dreptul la rectificare);
  • dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat");
  • dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (dreptul la restrictionarea prelucrarii);
  • dreptul de a ma opune prelucrarii datelor cu caracter personal în scop publicitar;
  • dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere -ANSPDCP;
  • dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de Estinvest S.A. sau de a solicita acestuia sa le transmita unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).
Am fost informat despre faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare si solicitate de catre Estinvest S.A. determina imposibilitatea incheierii/derularii contractului de servicii de investitii financiare.
Am fost informat ca pot solicita in orice moment retragerea prezentului consimtamant, neafectand legalitatea prelucrarii datelor personale de dinainte de retragere. Solicitarea se poate transmite la adresa de email gdpr@estinvest.ro, pe cale postala la sediul Estinvest S.A. din Focsani, str. Republicii, nr. 9, jud. Vrancea sau prin depunere la sediul central/sediile secundare. Retragerea presupune incheierea relatiei contractuale cu Estinvest S.A., perioada pentru care vor fi prelucrate datele personale fiind pana la expirarea termenelor legale de pastrare.

Sunt de acord
Nu sunt de acord

 
 
Viteza de raspuns a platformei de tranzactionare ESTINVEST la solicitarile clientilor poate varia datorita mai multor factori, cum ar fi: calitatea conexiunii
Dumneavoastra la internet, volumele curente de tranzactionare, performanta sistemelor bursiere, numarul de instructiuni transmise spre procesare, alte
evenimente care nu sunt sub controlul Estinvest.


 
  ©2020 Estinvest SA. Toate drepturile rezervate.